Zevenbergen Hartveilig

Zevenbergen Hartveilig is een onderdeel van de EHBO vereniging Aqua '53 Zevenbergen.

Zevenbergen Hartveilig zet zich in om binnen de kern Zevenbergen voldoende AED's beschikbaar te krijgen die 24/7 voor iedereen beschikbaar zijn. Er wordt naar gestreefd om verspreid over Zevenbergen voldoende AED's openbaar toegankelijk te maken. Alle inwoners en bezoekers van Zevenbergen zijn gebaat bij de verwezenlijking hiervan. Er vindt daarom fondsenwerving plaats door te zoeken naar sponsors en er wordt gestreefd naar medewerking van organisaties en bedrijven om hun AED bereikbaar te maken ook buiten werkuren voor een eerste hulpverlener wanneer zich een reanimatie voordoet.

U kunt meer informatie hierover vinden op onze website www.zevenbergenhartveilig.nl.

Een email is ook mogelijk zevenbergenhartveilig@gmail.com.