Zevenbergen Hartveilig

Zevenbergen Hartveilig is een onderdeel van de EHBO vereniging Aqua '53 Zevenbergen.

Zevenbergen Hartveilig zet zich in om binnen de kern Zevenbergen voldoende AED's beschikbaar te krijgen die 24/7 voor iedereen beschikbaar zijn. Er zijn circa 10 AED's nodig die verspreid over Zevenbergen openbaar toegankelijk moeten zijn. Alle inwoners en bezoekers van Zevenbergen zullen zijn gebaat bij de verwezenlijking van deze doelstelling. Hiervoor wordt een fonds opgericht en wordt naar medewerking en sponsoring gezocht.

U kunt meer informatie hierover vinden op onze website www.zevenbergenhartveilig.nl.

Een email is ook mogelijk zevenbergenhartveilig@gmail.com.