RSS
9 augustus 2019
Laatste wijzigingen

EHBO VERENIGING AQUA '53 ZEVENBERGEN
Opgericht 16 september 1951.
Koninklijk goedgekeurd 2 mei 1972.

Laatste nieuws
Herhalingslessen 2019/2020 toegevoegd.
Aanpassing van de aanvraag voor Hulpverlening voor de EHBO.
Welkom op de site van EHBO-vereniging Zevenbergen Aqua '53.

De EHBO-vereniging Zevenbergen Aqua '53 dankt haar naam aan het optreden van de hulpverleners bij de watersnood van 1953. De vereniging is in 1951 opgericht.
EHBO-cursus.
We proberen elk jaar een cursus voor beginners te organiseren. In de cursus wordt ingegaan op de eerste hulp bij ongevallen en plotselinge ziektes. Aan bod komen o.a. reanimatie en bediening van de AED, hulp bij bewusteloosheid en ernstige bloedingen, het verzorgen van wonden, botbreuken en kneuzingen. Ook hulp bij onwel worden of ziekte met name bij kinderen wordt behandeld. Verder is er aandacht voor kleine ongevallen in en om het huis of op vakantie: van bloedneus tot splinter, van wespensteek tot tekenbeet. Er zijn ook veel ongevallen die we met de juiste kennis zelf kunnen behandelen. Dan is het goed te weten wanneer we de huisarts of de ambulance inschakelen en wanneer dat niet nodig is. Als u belangstelling hebt om een cursus EHBO te volgen, geef dat aan via de mail.

Herhalingslessen
Voor degenen die hun diploma hebben gehaald en lid zijn van de vereniging worden in de maanden september tot april herhalingslessen gehouden. Daarin kan ieder zijn kunde bijhouden en weer nieuwe dingen leren. Het rooster van deze lessen verschijnt op deze site ruim voor aanvang van het seizoen.

Jeugd-EHBO.
Op de basisscholen in Zevenbergen worden jaarlijks jeugdehbo-cursusssen gehouden voor groep 8, waarbij de vereniging het praktijkgedeelte en het examen voor haar rekening neemt.

"En dan volgt het examen, de arts van de vereniging, een aantal lotusslachtoffers onder wie ook enkele jongeren die allerlei verwondingen uitbeelden en medewerkers an de school maken er een spannende avond van. En dan is het zover, de ouders zijn uitgenodigd en de leerlingen krijgen de uitslag. Een korte toespraak. En onder luid applaus wordt aan ieder het diploma uitgereikt, gejoel, gekrijs, foto's, bloemen. De leerlingen zitten in de laatste fase van de basisschool, vlak voor de zomervakantie, vaak alleen nog het schoolkamp voor de boeg. Een veilig gevoel dat ze iets van EHBO afweten, hun vriendje of vriendin kunnen helpen, hun ouders kunnen bijstaan als hen iets overkomt. Hoe te handelen bij bewusteloosheid, botbreuken, verwondingen, vergiftigingen en nog veel meer kleine ongevallen; ze kunnen nog niet reanimeren maar hebben er al wel iets van geleerd. En vooral ook kalm blijven, hulp inschakelen, zorgen voor een veilige omgeving. Het is heel wat wat ze geleerd hebben maar ze zijn er dan ook meerdere maanden mee aan de gang geweest en hebben veel geoefend." En zo krijgt Zevenbergen er elk jaar weer 100 tot 200 jeugdehbo-ers bij!
Bijstand bij evenementen
De EHBO-vereniging biedt bijstand bij sport- en andere evenementen in Zevenbergen zoals een festival, koningsspelen, Koningsdag, carnaval, wielerronde etc. De EHBO-leden zijn dan stand by om eventueel te helpen als iemand gewond raakt of onwel wordt. Wilt u als organisator een aanvraag doen, kijk dan bij EHBO Aanvraag.

Waar staat de vereniging voor: ook in deze tijd is kennis van eerste hulp van belang, bij een ernstige situatie kunnen de eerste minuten voordat er een ambulance arriveert van levensbelang zijn.