Contact
Bestuur

Naam Functie
Wim Klasen Voorzitter / Niet praktiserend arts-docent
Jolanda Broeders-Vlegaard Secretaris
Anja Hofmans-Prins Penningmeester
Marco Sep Algemeen bestuurslid / Docent
Rien Verhaert Algemeen bestuurslid / Materiaal beheerder
Hans van Oosten Algemeen bestuurslid
Annemiek Schouw Algemeen bestuurslid