Jeugd EHBO
Jeugd EHBO


Op de basisscholen in Zevenbergen worden jaarlijks jeugd-ehbo-cursussen gehouden voor leerlingen van groep 8, waarbij de vereniging het praktijkgedeelte en het examen voor haar rekening neemt. Hier volgt een impressie.

En dan volgt het examen, de arts van de vereniging , een aantal lotusslachtoffers onder wie een aantal kinderen die allerlei verwondingen uitbeelden en medewerkers van de school maken er een spannende avond van. En dan is het zover, de ouders zijn uitgenodigd en de leerlingen krijgen de uitslag. Een korte toespraak. En onder luid applaus wordt aan ieder het diploma uitgereikt, gejoel, gekrijs, foto's, bloemen. De leerlingen zitten in de laatste fase van de basisschool, vlak voor de zomervakantie, vaak alleen nog het schoolkamp en de musical voor de boeg. Een veilig gevoel dat ze iets van ehbo afweten, hun vriendje of vriendinnetje kunnen helpen, hun ouders kunnen bijstaan als hen iets overkomt. Hoe te handelen bij bewusteloosheid, botbreuk, verwondingen, vergiftigingen en nog veel meer ongevallen; ze kunnen nog niet reanimeren maar hebben er al wel iets van geleerd. En vooral ook kalm blijven, hulp inschakelen, zorgen voor een veilige omgeving. Het is heel wat wat ze geleerd hebben, maar ze zijn er dan ook meerdere maanden mee aan de gang geweest en hebben veel geoefend.

En zo krijgt Zevenbergen er elk jaar weer 100 tot 200 jeugd-ehbo-ers bij!

De scholen worden jaarlijks benaderd om na te gaan of ze belangstelling hebben. Hebt u als school vragen hierover neem dan contact met ons op, klik hier.