Dinsdag Woensdag
Agenda
Herhaling 2020/2021


Datum Onderwerp Competenties
30 september 20:00 Let op gevaar
Zorg voor professionele hulp
Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
Flauwte
Schedel- en hersenletsel
Epileptische aanval
Koortsstuipen
Hersenvliesontsteking
Te laag/te hoog bloedsuiker
Beroerte
ernstige onderkoeling
010+021+040+050+060
090+112+113+114+115
116+117+191
21 oktober 20:00
Wonden
Brandwonden
Giftige stoffen op de huid of in de ogen
Bevriezingswonden
Electriciteitsletsel
130+180+183+190+200
11 november 20:00 Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
Vergiftiging
Hitteberoerte
Hittekramp, -uitputting, of -stuwing
040+050+060+120+181
182
6 januari 20:00
Mogelijk wervelletsel
Druk op de wond bij hevig bloedverlies
Shock
Ernstige hartklachten
Kneuzing en verstuiking
Spierscheur
Botbreuken en ontwrichtingen
061+080+110+111+150
151+160
3 februari 20:00
Verplaatsen slachtoffer (alle vormen)
Snel opzij draaien bij braken
Luchtwegbelemmering
Inademen rook, gas of een chemische stof
Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
Snelle ademhaling
Borstletsel
020+022+100+101+102
103+140
10 maart 20:00
Oogletsel
Oorletsel
Lichte onderkoeling
Bloedneus
Insectensteken
Tekenbeet
Zeediersteken
Gebitsletsels
Slangenbeten
Eeikenprocessierups.
170+171+192+210+230
240+250+260+270+271
? april 20:00
Exacte datum volgt
Reanimeren volwassene
AED
Reanimeren kinderen, zuigeling en drenkeling
Verslikking zuigeling
Eerstehulpvaardigheid toegespitst op kinderen (met name benadering)
070+280+290+300+310