Dinsdag Woensdag
Agenda
Herhaling 2019/2020


Datum Locatie Onderwerp Competenties
11 september Steeland Let op gevaar
Flauwte
Luchtwegbelemmering
Inademen rook, gas, of een chemische stof
Beoordelen ademhaling
Oogletsel
Oorletsel
Electriciteitsletsel
Bloedneus
Insectensteken
Tekenbeten
Zeediersteken
Gebitsletsels
Slangenbeten
Eikenprocessierups
010+090+100+101+050
170+171+200+210+230
240+250+260+270+271
2 oktober
Steeland Hitteberoerte
Hittekramp, -uitputting of -stuwing
Ernstige onderkoeling
Lichte onderkoeling
181+182+191+192
20 november
Steeland Kneuzing en verstuiking
Spierscheur
Botbreuken en ontwrichtingen
Brandwonden
Giftige stoffen op de huid of in de ogen
Bevriezingswonden
Mogelijk wervelletsel
150+151+160+180
813+190+061
15 januari
Steeland Druk op de wond bij hevig bloedverlies
Shock
Ernstige hartklachten
Schedel- en hersenletsel
Epileptische aanval
Koortsstuipen
Hersenvliesontsteking
080+110+111+112
113+114+115
19 februari
Steeland Wonden 130
11 maart
Steeland Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
Snelle ademhaling
Te laag/te hoog bloedsuikergehalte
Beroerte
Vergiftiging
Borstletsel
Verplaatsen slachtoffer (alle vormen)
Zorg voor professionele hulp
Snel opzij draaien bij braken
Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
102+103+116+117
120+140+020+021
022+040+050+060
8 april
Steeland AED
Reanimeren  kinderen, zuigeling en drenkelingen
Verslikking zuigeling
Eerstehulpvaardigheid toegespitst op kinderen
Verplaatsen slachtoffer (alle vormen)
Zorg voor professionele hulp
Snel opzij draaien bij braken
Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
Reanimeren volwassene
280+290+300+310
020+021+022+040
050+060+070