Dinsdag Woensdag
Agenda
Herhaling 2020/2021


Datum Onderwerp Competenties
8 september 13:30
22 september 20:00
Let op gevaar
Zorg voor professionele hulp
Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
Flauwte
Schedel- en hersenletsel
Epileptische aanval
Koortsstuipen
Hersenvliesontsteking
Te laag/te hoog bloedsuiker
Beroerte
ernstige onderkoeling
010+021+040+050+060
090+112+113+114+115
116+117+191
13 oktober 20:00
20 oktober 13:30
Wonden
Brandwonden
Giftige stoffen op de huid of in de ogen
Bevriezingswonden
Electriciteitsletsel
130+180+183+190+200
10 november 20:00
17 november 13:30
Beoordelen bewustzijn
Beoordelen ademhaling
Stabiele zijligging
Vergiftiging
Hitteberoerte
Hittekramp, -uitputting, of -stuwing
040+050+060+120+181
182
5 januari 20:00
Mogelijk wervelletsel
Druk op de wond bij hevig bloedverlies
Shock
Ernstige hartklachten
Kneuzing en verstuiking
Spierscheur
Botbreuken en ontwrichtingen
061+080+110+111+150
151+160
2 februari 20:00
Verplaatsen slachtoffer (alle vormen)
Snel opzij draaien bij braken
Luchtwegbelemmering
Inademen rook, gas of een chemische stof
Ziekten met gevolgen voor de ademhaling
Snelle ademhaling
Borstletsel
020+022+100+101+102
103+140
9 maart 20:00
Oogletsel
Oorletsel
Lichte onderkoeling
Bloedneus
Insectensteken
Tekenbeet
Zeediersteken
Gebitsletsels
Slangenbeten
Eeikenprocessierups.
170+171+192+210+230
240+250+260+270+271
23 maart 20:00
Jaarvergadering
? april 20:00
Exacte datum volgt
Reanimeren volwassene
AED
Reanimeren kinderen, zuigeling en drenkeling
Verslikking zuigeling
Eerstehulpvaardigheid toegespitst op kinderen (met name benadering)
070+280+290+300+310