EHBO bijstand
Evenementen

De EHBO-vereniging kan bijstand bieden bij sport- en andere evenementen in Zevenbergen zoals een festival, carnaval, koningsspelen, koningsdag, wielerronde etc. De ehbo-leden zijn dan stand by om eventueel te helpen als iemand gewond raakt of onwel wordt, dat kan een deelnemer zijn of iemand in het publiek. De ehbo-er krijgt hiervoor een vergoeding op uurbasis. Wilt u als organisator een aanvraag doen klik hier.